Design og digital samfunnsutvikling fra innbyggernes perspektiv


Hvordan kan design og digital teknologi bidra til å utvikle kommuner til bedre steder å leve? Vi designer digitale tjenester sammen med innbyggerne og samler gode erfaringer og initiativer fra kommune-Norge.Beta kommune har vunnet DOGA-merket for fremragende bruk av design!Les juryens begrunnelse her ︎︎︎ 

Digital samfunnsutviklingVi har tro på at gode digitale tjenester kan bidra til positiv samfunnsutvikling. Vi kan senke terskelen for å delta i samfunnet, tilgjengeliggjøre kultur og natur, skape nye former for dialog mellom innbyggere og kommunen og gjøre det lettere å delta i demokratiske prosesser.


Fra innbyggernes perspektivVed å involvere innbyggerne i utviklingen av digitale tjenester skaper vi løsninger som svarer til reelle behov i hverdagen. Slik får vi mer effektive tjenester og en mer inkluderende kommune.Vi blir aldri ferdig!

Vi blir aldri helt ferdig med digitalisering. Vi er i en slags evig beta-versjon. Likevel er det nødvendig å stille oss spørsmålet “Hvor skal vi?” Ved å visualisere fremtidens digitale tjenester med konkrete eksempler, blir det enklere å diskutere veien videre, på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.Beta kommune – design og digital samfunnsutvikling med et innbyggerperspektiv


Kontakt oss


post@betakommune.no
+ 47 930 89 380