Velkommen til Beta


Beta kommune er et designprosjekt om digital samfunnsutvikling med et innbyggerperspektiv.
I Beta designer vi digitale tjenester sammen med innbyggerne og samler gode erfaringer og initiativer fra kommune-Norge.


Om prosjektet → 

Digital samfunnsutviklingVi har tro på at gode digitale tjenester kan bidra til samfunnsutvikling. Vi senke terskelen for å delta i samfunnet, tilgjengeliggjøre kultur og natur, skape nye former for dialog mellom innbyggere og kommunen og gjøre det lettere å delta i demokratiske prosesser.Fra innbyggernes perspektivInnbyggere er eksperter på hvordan kommunale tjenester oppleves. I dette prosjektet har vi involvert innbyggerne underveis i hele prosessen. Beta er basert på deres innspill og erfaringer.Vi blir aldri ferdig!

Vi blir aldri helt ferdig med digitalisering. Vi er i en slags evig beta-versjon. Likevel er det nødvendig å stille oss spørsmålet “Hvor skal vi?” I dette prosjektet har vi laget ti eksempler på digitale tjenester i fremtidens digitale kommune. Beta kommune er et designprosjekt om digital samfunnsutvikling med et innbyggerperspektiv.


Kontakt oss


post@betakommune.no
+ 47 930 89 380