Våre erfaringer


Hvis kommunene skal møte morgendagens utfordringer, må de utnytte mulighetene som ligger i digital teknologi. Vi hjelper dere å konkretiserere disse mulighetene, og viser hvordan de kan skape verdi for innbyggerne i hverdagen gjennom konkrete eksempler.

Innbyggeren er en ressurs

Innbyggere er eksperter på hvordan kommunens tjenester oppleves, og hva som er verdifullt i deres hverdag. 

I dag opplever mange innbyggere en avstand til kommunen og tjenestene de tilbyr. Det er behov for bedre dialog mellom kommune og innbygger knyttet til utviklingen av nye løsninger og tjenester, slik at de kan være deltakere fremfor mottakere.Distrikter og digitalisering

Trangere økonomisk handlingsrom og økte forventninger fra innbyggerne krever at offentlig sektor jobber på nye måter. Det største presset finner vi i kommunene der folk bor.
Vi kombinerer innbyggerinvolvering og digital teknologi for å skape brukervennlige løsninger som kan brukes på tvers av kommunegrenser.

Beta kommune er et designprosjekt om digital samfunnsutvikling med fokus på innbyggernes opplevelser.Kontakt oss


post@betakommune.no
+ 47 930 89 380