Våre erfaringer


Dette prosjektet har blitt formet gjennom en samskapende prosess. Vi har besøkt innbyggere, ordførere, rådmenn og kommunalsjefer ute i distriktene for å forstå hvilke utfordringer og muligheter de står overfor. På den måten kan vi skape tjenester som er forståelige og som gir verdi i hverdagen.

Innbyggeren er en ressurs

Innbyggere er eksperter på hvordan kommunens tjenester oppleves, og hva som er verdifullt i deres hverdag.

I dag opplever mange innbyggere en avstand til kommunen og tjenestene de tilbyr. Det er behov for  bedre dialog mellom kommune og innbygger knyttet til utviklingen av nye løsninger og tjenester, slik at de kan være deltakere fremfor mottakere.Distrikter og digitalisering
24. Januar 2020 fikk Norge en egen distrikts -og digitaliseringsminister med ansvar for både distrikter og digitalisering. Denne endringen gjorde det ekstra relevant å se på samspillet mellom digitalisering og distriktsutvikling

Gjennom å sammenligne dokumentene fra de to fagområdene, ser vi at at det er ulikt språk, tilnærming og kultur. Dersom vi skal lykkes med digitaliseringen er det viktig at regjeringens strategier og målsetninger oppleves som verdifulle for kommunen og innbyggerne.

Beta kommune er et designprosjekt om digital samfunnsutvikling med fokus på innbyggernes opplevelser.Kontakt oss


post@betakommune.no
+ 47 930 89 380