FolkestemmenLokaldemokrati er viktig for at folk skal få eierskap til sitt nærmiljø, hverdag og fremtid. En forutsetning for et levende lokaldemokrati er aktive innbyggere. Det bør være enkelt å delta og påvirke saker som engasjerer dem. Nye digitale verktøy gjør at innbyggerne enklere kan delta og fremme forslag. Dette kan også bidra til å involvere innbyggere som ellers er vanskelig å nå frem til.
Andre gode eksempler

Gjestebud
Minsak.no

Vålerdugnad
Ditt forslag

Beta kommune er et designprosjekt om digital samfunnsutvikling med et innbyggerperspektiv.

Kontakt oss


post@betakommune.no
+ 47 930 89 380