Innbygger
hjelpen


Å hjelpe hverandre er verdifullt både for den som får og den som gir hjelp. Kommunene er avhengig av dugnadsånd og frivillig innsats for å skape et godt felleskap. Innbyggerne har masse verdifull kunnskap og erfaringer som de ønsker å dele med hverandre. Dette øker toleransen og styrker tilliten mellom innbyggerne.

Andre gode eksempler
Nabohjelp
Nyby

Beta kommune er et designprosjekt om digital samfunnsutvikling med et innbyggerperspektiv.

Kontakt oss


post@betakommune.no
+ 47 930 89 380