Kultur
klubben


Lokal kultur skaper trivsel og felleskap, og bidrar til å gjøre et sted attraktivt både for turister og de som bor i kommunen. Kultur er hele spekteret av kulturminner og kulturmiljø. Det kan være alt fra håndverkstradisjoner, kunst, gastronomi og mattradisjoner, folkefester, musikk, scenekunst, fortellertradisjoner, myter, språk, arkitektur og praktisk erfaring knyttet til natur.
Andre gode eksempler
Kulturkalender.no
HFkalenderen

Beta kommune er et designprosjekt om digital samfunnsutvikling med et innbyggerperspektiv.

Kontakt oss


post@betakommune.no
+ 47 930 89 380