Mine kommmuner


Innbyggere har som oftest tilknytning til mer enn én kommune. Man kan bo i en kommune, ha familie i en annen og hytte i en tredje. Hvis vi tilrettelegger for disse ulike tilhørighetene blir det mer oversiktlig for både kommune og innbygger.


Andre gode eksempler
Digital pasientjournal

Beta kommune er et designprosjekt om digital samfunnsutvikling med et innbyggerperspektiv.

Kontakt oss


post@betakommune.no
+ 47 930 89 380