Mitt initiativ

For å skape levende og attraktive lokalsamfunn må vi utnytte kreativiteten, vilje og skaperkraften som ligger hos innbyggere. I dag er terskelen for å søke om støtte for høy. Hvis vi gjør det enklere å søke om hjelp og støtte, bidrar vi til å skape et levende lokalsamfunn som vil knytte innbyggerne og kommune nærmere hverandre.

Andre gode eksempler
Frifond
Sparebankstiftelsen
Trafo

Beta kommune er et designprosjekt om digital samfunnsutvikling med et innbyggerperspektiv.

Kontakt oss


post@betakommune.no
+ 47 930 89 380