Mitt nærmiljø


Gode nærmiljø og lokalsamfunn skapes der folk bor og lever. Ved å involvere innbyggere i utviklingen av deres nærmiljø vil de få mer eierskap og påvirkningskraft i saker som angår dem direkte i deres hverdag.
Andre gode eksempler
Stedskapningsskolen
Barnetråkk
Borgermelding

Beta kommune er et designprosjekt om digital samfunnsutvikling med et innbyggerperspektiv.

Kontakt oss


post@betakommune.no
+ 47 930 89 380