Naturen vår


Kommunen har et ansvar for å fremme innbyggernes interesse for friluftsliv. Naturopplevelser er sunt, trivelig og miljøvennlig, og bidrar til å fremme felleskap og tilhørighet i kommunen.
Andre gode eksempler
Ut.no(DNT)
Skiforeningen

Fintur

Beta kommune er et designprosjekt om digital samfunnsutvikling med et innbyggerperspektiv.

Kontakt oss


post@betakommune.no
+ 47 930 89 380