Om Beta


 

Beta kommune startet som et masterprosjekt ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Nå jobber vi videre med å skape digitale kommunale tjenester som setter innbyggerne i sentrum!Skal vi skape verdifulle digitale tjenester, må de utformes med utgangspunkt i de verdiene vi ønsker at samfunnet vårt skal bygges videre på.Involvere


Vi jobber med innbyggere for å lære om ønsker og behov i hverdagen

Designe


Vi skisser, prototyper og tester alternative fremtider

Dele


Vi samler gode initiativer og erfaringer fra kommune-Norge

Samarbeid på tvers


For å skape sammenhengende digitale tjenester for innbyggerne kan vi ikke jobbe i siloer lenger. Vi tar utgangspunkt i innbyggernes opplevelser. På denne måten kan vi skape et felles mål på tvers sektorer, forvaltningsnivåer og bransjer.


Veien fremover


I dag er digitaliseringsdebatten i stor grad begrenset til teknologer og byråkrater. Vi vil gjøre det enklere å diskutere digital utvikling i kommunen, slik at innbyggerne kan være aktive deltakere i utformingen av sin digitale hverdag og fremtid.

Beta kommune – design og digital samfunnsutvikling med et innbyggerperspektiv
Kontakt oss


post@betakommune.no
+ 47 930 89 380