Om prosjektet


 

Beta kommune startet som et masterprosjekt ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Vi utforsker hvordan digital teknologi kan bidra til å utvikle kommuner til bedre steder å leve. I Beta designer vi digitale tjenester sammen med innbyggerne og samler gode erfaringer og initiativer fra kommune-Norge.


Involvere


Vi jobber med innbyggere for å lære om ønsker og behov i hverdagen.

Designe


Med skisser, prototyper og testing kan vi visualisere alternative fremtider og åpne muligheter

Dele


Vi samler gode initiativer og erfaringer fra kommune-Norge.

Prosessen


Basert på feltarbeid hos fem distriktskommuner og workshops med innbyggere fra 10 til 85 år, har vi formulert hundre utfordringer med utgangspunkt i innbyggernes innspill og designet ti eksempler på digitale tjenester for kommuner.


Tjenestene viser hvordan digital teknologi kan bidra til å skape felleskap, deltakelse, nærhet og tillit i kommunen.

Veien videre


I dag er digitaliseringsdebatten i stor grad begrenset til teknologer og byråkrater. Med dette prosjektet ønsker vi å gjøre det enklere å diskutere digital utvikling i kommunen, slik at innbyggerne kan være aktive deltakere i utformingen av sin digitale hverdag og fremtid.

Beta kommune er et designprosjekt om digital samfunnsutvikling med et innbyggerperspektiv.
Kontakt oss


post@betakommune.no
+ 47 930 89 380