Her finner du ulike metoder og verktøy for å involvere innbyggere i utviklingen av morgendagens kommune!Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye metoder og verktøy  ︎︎︎InnbyggerintroInnbyggerintro er et kanvas-verktøy som kan brukes for å komme i gang med innbyggerinvolvering. Verktøyet kan brukes både i oppstarten og underveis i prosjekter, og hjelper oss å strukturere involveringsprosessen.Digitalt fremtidsverkstedHva ønsker innbyggerne seg i fremtiden? Og hva er det som ikke funker i dag? Med fremtidsverkstedet kan vi lære om dagens utfordringer og fremtidens muligheter. Opplegget kan gjennomføres digitalt i samarbeidsverktøyet Miro.
Bærekraftstre


Hvilke av FN’s bærekraftsmål skal kommunen prioritere? Få hjelp av innbyggerne til å knytte sammen globale mål og lokale utfordringer! Opplegget kan gjennomføres digitalt i samarbeidsverktøyet Miro. 


Lag din egen kommuneHva ville skjedd hvis innbyggerne fikk bestemme? Og hvilke digitale tjenester ville de hatt i sin drømme-kommune? Metoden gjør det mulig å tenke utenfor boksen og gir innblikk i innbyggernes drømmer og behov.Beta kommune – design og digital samfunnsutvikling med et innbyggerperspektivKontakt oss


post@betakommune.no
+ 47 930 89 380