Utstyrsboden


Fritidsaktiviteter er viktig for barn og unge, og er en verdifull form for samfunnsdeltakelse. Mange aktiviteter krever utstyr for at man skal kunne delta. Noe av dette utstyret kan være dyrt og må skiftes ut ofte for barn og unge. Det er kjipt å falle utenfor på grunn av manglende utstyr. Det har eksistert utstyrssentraler i kommuner siden tidlig på nittitallet. 
Andre gode eksempler
BUA
Frigo
Skattkammeret
Aktiv kommune

Kulturskolen


Beta kommune er et designprosjekt om digital samfunnsutvikling med et innbyggerperspektiv.

Kontakt oss


post@betakommune.no
+ 47 930 89 380