Vår dialog


God dialog styrker tillit og forståelse. Digital teknologi muliggjør nye former for dialog, som kan knytte innbygger og kommunen nærmere sammen.Andre gode eksempler
Oslo Bysykkel sin chat

Beta kommune er et designprosjekt om digital samfunnsutvikling med et innbyggerperspektiv.

Kontakt oss


post@betakommune.no
+ 47 930 89 380