Våre rom


Gode møteplasser for familier, barn, unge og eldre er en forutsetning for å bygge gode og inkluderende lokalsamfunn. Det ligger et stort potensial i å tilgjengeliggjøre kommunens lokaler og arealer for innbyggerne.

Andre gode eksempler
Varaamo
Nabohjelp

Beta kommune er et designprosjekt om digital samfunnsutvikling med et innbyggerperspektiv.

Kontakt oss


post@betakommune.no
+ 47 930 89 380